Peka på bilderna så presenterar vi oss...

Hans Bergman, sopran, alt, clar

Jan Sjunnesson, alt, tenor, clar

Thomas Johansson, alt, tenor, flöjt

Jerker Halldén, tenor, flöjt

Stig Bengtsson, baryton, flöjt

Arne Tengstrand, piano

Paul Höglander, bas

Lars Åkesson, trummor

Dick Nilson, sång